Get Adobe Flash player

Poederverwerking zonder vervuiling
Poeder in kunststoffen effectief intrekken en dispergeren

Als pigment of vlamvertrager, ter verbetering van de geleidendheid, om de reologie te verbeteren of als antiblocking in vezels en foliën, overal worden poeders in kunststoffen gebruikt. Om deze stofvrij in te trekken, volledig te benatten en optimaal te dispergeren, zijn eenvoudige roerwerken of dissolvers vaak niet geschikt. Dit wordt aangetoond door proefinstallaties zoals bij de productie van gevulde polyurethaan systemen of glasvezel versterkt polyester.

 

Moeilijke mengtoepassingen vereenvoudigd
Verwerking van hydrocolloïden / Door R.J.R. Scherpen
Speciale editie uit "RoerwerkBNL".

Hydrocolloïden komen als verdikkings- en bindmiddel, gelmaker en stabilisatoren in bijna alle industrieel geproduceerde levensmiddelen voor. Dit is de reden waarom zeer veel geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling van nieuwe modificaties van bekende hydrocolloïden. Om deze delfstoffen ook optimaal te kunnen verwerken en hun voordelen te kunnen benutten moeten traditionele verwerkingsmethoden door geautomatiseerde processen worden vervangen. 


Ombouwen altijd mogelijk

Universeel om te bouwen machines maken flexibele processen mogelijk en zijn de basis voor toekomst georiënteerde investeringen.

Wat mengers en batch-dispergeerders sinds enige jaren bewijzen, wordt nu ook bij inline-dispergeerders en poederbevochtigingsmachines consequent toegepast
Door het wisselen van slechts twee machinedelen ontstaat uit de poederbevochtigingsmachine een zeskrans inline-dispergeerder met shear snelheden tot 42 m/s. De ombouw is eenvoudig en snel.
Daarvoor is het niet nodig om de leidingen los te koppelen. De nieuwe bewerkingselementen passen ook in oudere machines.

Agglomeraatvrije poederintrek
Poederbevochtigings- en Dispergeermachine / Door Dr.-Ing. Hans-Joachim Jacob
Speciale editie uit “Verfahrenstechnik”

Poeders worden op verschillende wijzen in vloeistoffen ingetrokken. Het maakt daarbij niet uit of het zich om een oplos- of dispergeer proces gaat. Na een zo kort mogelijke tijd moet de vaste stof 100% homogeen en agglomeraatvrij in de vloeistof verdeelt zijn. Een agglomeraatvrije poederintrek verkort niet alleen de procestijd. Bij veel poeders is het zelfs zo dat wanneer agglomeraten zich hebben gevormd deze zeer moeilijk af te breken zijn. Het artikel beschrijft een bevochtigingproces waarbij twee fundamentele principes gebruikt worden, die het agglomeraatvrije dispergeren van poeders in vloeistoffen mogelijk maken: Het intensieve dispergeren van het poeder in de vloeistof en het opwekken van een vacuüm in de vloeistof die het poeder direct in de vloeistof zuigt.

Snel wisselen
Multi-Purpose concept voor variabele mengtoepassingen / Door R.J.R. Scherpen
Speciale editie uit "RoerwerkBNL".

Multipurpose-machines als oplossing voor opdrachtgeoriënteerde meng- en dispergeerprocessen
Flexibiliteit is vandaag de dag een belangrijke eis. De productie moet in staat zijn, opdracht- en toepassingsgericht een veelvoud van productvarianten en nieuw ontwikkelde producten te vervaardigen. Om dit te waarborgen zijn voor mengtechnische applicaties speciale Multipurpose machines ontwikkeld.


Intrekken in plaats van stofwolken creëren
Optimale poederintrek in vloeistoffen / Door Dr.-Ing. Hans-Joachim Jacob
Speciale editie uit “Verfahrenstechnik”

Het intrekken van poeders in vloeistoffen is eenvoudig: het poeder op de vloeistofspiegel werpen en oproeren. Uiteraard zal dit stofvorming tot gevolg hebben, vaak valt er poeder op plaatsen waar dit niet gewenst is en bestaat de kans dat er voorwerpen in de vloeistof vallen. Uiteraard zal er poeder gaan kleven aan de tankwand en overige aanwezige delen. Wanneer deze met de vloeistof in aanraking komen zal dit leiden tot korstvorming, klonten en agglomeraten. Het afbreken hiervan kost daarna veel tijd en is soms zelfs onmogelijk. Deze werkwijze is bovendien ongezond voor de operator. Het kan ook anders….


Poederintrek en pigmentering stofvrij en effectief
Stof en verliesvrij poeders intrekken / Door Dr.-Ing. Hans-Joachim Jacob

Bijna elk product uit de lak- en verfindustrie, alle slurries, lijmen en bouwchemische materialen bevatten poedervormige delfstoffen. Ze worden gebruikt als vulstof, verdikking, matteringsmiddel, conserveerstof, hechtverbeteraar, antihechtmiddel of thixotropeermiddel en op vele andere wijzen. Uiteraard ook als pigment.


.Constante capaciteit
Produceren van sproei-emulsies met uiterst lage afwijking.
Speciale editie uit “Lebensmitteltechnik” / Door Herr Ing. Hanspeter Seeger

De aroma producent Symrise heeft ten aanzien van de technische uitrusting van de productie een hoog niveau. Aan de moderne meng en dispergeerinstallaties, die voorafgaan aan het sproeidrogen is dit duidelijk te zien.


Stofvrije poederverwerking
Procesintegratie vermijdt dure afzuiginstallaties en verbeterd de benatting
Speciale editie uit P&A producten en oplossingen / Door Dr.–Ing. Hans-Joachim Jacob

In de poederverwerkende industrie zijn grote kostenvoordelen slechts door integratie van meerdere, normaliter opeenvolgend aflopende processtappen, mogelijk. Daarbij zijn processen te prefereren waarbij geen stof ontstaat en een hoge eindkwaliteit beoogd wordt, bijvoorbeeld door optimale dispergering en bevochtiging.

.

Wenn fest mit flüssig....
Mengen en dispergeren van poeder in vloeistoffen
Speciale editie uit "der Verfahrenstechnik" / Door Hanspeter Kenk

Poedervormige vaste stoffen met vloeistoffen mengen en dispergeren is vaak niet zo eenvoudig als het aanvankelijk lijkt. Het inbrengen van de grondstoffen gebeurt vaak uit verschillende containervormen, in de procestank drijft het poeder op de vloeistof, aan de rand ontstaan korsten. Alles met elkaar tijd- en kostenverhogend. Een remedie kan een poederbevochtigings- en dispergeermachine zijn. Als voorbeeld treft u hier een poederoplosinstallatie aan zoals deze bij een firma in de kunststofindustrie in gebruik is.

.
Goed gemengd
Effectief mengen binnen micro- en macromaatstaven
Speciale editie uit de “CIT-PLUS” / Door Claus-Wilhelm Häbel

Een in de proces-en productie-technologie vaak aanzienlijk lager gewaardeerd procedurele stap is de homogene vermenging van tanks, ketels of reactoren van welke aard dan ook. Tenzij het gaat om suspensies stabiel te houden, oplossingen rationeel te bereiden of misschien om emulsies voor te bereiden, in zeer veel gevallen leidt de gebrekkige menging van de tank in de volgende productiestappen deels tot behoorlijke problemen. Een korte excursie in de technologie van de stuwstraalmenger zal duidelijk maken dat er effectievere methoden zijn in de mengtechniek dan algemeen geleerd en aangeboden wordt.


Probleem erkend, probleem opgelost
Emulgeren in Batchtanks
Vakartikel uit de "Chemie Technik" / Door Claus-Wilhelm Häbel

Emulgeren in batchtanks is zowel in de chemie als ook in pharma- en cosmetische processen een belangrijke processtap. Problemen bij de productie hebben hun oorsprong vaak al bij de keuze van de apparatuur.