Get Adobe Flash player

Een dispergeerder bereikt een zeer hoge shearwerking, wat bij veel producten weer de structuur verstoort. Verder zijn, afhankelijk van de viscositeit en procesgegevens, verschillende geometrie van de menggereedschappen benodigd. Enkelvoudig geschikte machines kunnen daarom nooit het totale procestechnisch benodigde gamma afdekken.

Anders is dit bij de hier voorgestelde Multipurpose machine. Deze laat zich in een handomdraai ombouwen naar de meest ideale bewerkingskop, van grofdispergeerder naar fijndispergeerder of tot gecombineerde mengdispergeerder.

De basis van de machine is een van de motor gescheiden, in een statorbuis gelagerde mengas met een enkel- of dubbelwerkende mechanical seal. De meng- of dispergeergereedschappen worden in een handomdraai aangeklemd of opgeschroefd. Voor de toepassingen in de steriele en farmaceutische sector is een versie leverbaar waarbij alle verbindingen conform de GMP-richtlijnen zijn afgedicht.


Stuwstraalmenger

De stuwstraalmenger is het ideale gereedschap voor homogeen mengen en suspenWechselschaft-004deren.
Een snellopende rotor bewerkstelligt in een stator een verticale vloeistofstroom, welke direct naar de tankbodem gericht is. Deze straal wordt op de tankbodem gesplitst, en bewerkstelligt een langs de tankwand naar boven gerichte stroming. Op deze wijze wordt de gehele tankinhoud verticaal doorgemengd. Deze doormenging vindt plaats zonder luchtinslag via een kolk of luchtinslag langs de mengas. De totale tankinhoud wordt gelijkmatig verdeeld, zodat een totale vloeistofuitwisseling over de gehele batch wordt bereikt.

In tegenstelling tot conventionele roerwerken roteert het medium niet in de tank. Stromingsbrekers in de tank zijn dan ook niet nodig. Zware sedimenten worden ook zonder sterke turbulentie gesuspendeerd, en absoluut homogeen in het medium verdeeld. Stuwstraalmengers reduceren de ingebrachte energie, welke tot 90% in de verticale stroming wordt omgezet.

 

DispermixerWechselschaft-008

Gelijk als bij de stuwstraalmenger bewerkstelligt ook bij de Dispermix een snellopende rotor eenvloeistofstroom welke echter door de constructie van de dispermix-stator in twee afzonderlijk gerichte stromen wordt opgedeeld.

De verticale deelstroom is naar de tankbodem gericht, en zorgt op deze wijze
- evenals bij de stuwstraalmenger - voor de totale omzetting en homogene vermenging. De tweede deelstroom wordt in de dispermix-mengkop horizontaal omgebogen en door de dispergeerzone van de dispermix-kop gevoerd. De gepatenteerde dispermix-mengkop werkt volgens het rotor-stator-dispergeer principe en bewerkstelligt naast een sterke doormenging van de tankinhoud tevens een reducering van de partikelgrootte van vaste stoffen en agglomeraten, of voor een uitstekende emulgering. Hij is ook geschikt, hoogverdikkende zwelmiddelen (CMC, Xantan etc.) snel en absoluut agglomeraatvrij op te mengen.

 

Batch-Dispergeerder

Eén of meerdere rotor-stator paren met een nauwe radiaalspleet zorgen voor een continue Wechselschaft-007horizontaal pulserende vloeistofstroom met hoge turbulentie. Het product wordt door de binnenste rotorkrans naar een hoge snelheid gebracht, en vervolgens op de tanden van de statorkrans weer volkomen afgeremd.

Hierdoor worden de vaste stof bestanddelen en/of de druppels in het product effectief verkleind en homogeen verdeeld.

Dit gereedschap wordt gebruikt bij emulsies welke een zeer klein deeltjesspectrum benodigen, maar kan ook gebruikt worden indien bijvoorbeeld agglomeraatvrije pigmentsuspensies door het natmalen vervaardigd moeten worden.