Get Adobe Flash player

a_PiloTec-02-frei1_1

PiloTec / PiloTec-Plant

Het productontwikkelingsconcept van Ystral

 

 

Procestaken:

 • Stofvrij poeder inzuigen
 • Mengen
 • Dispergeren
 • Emulgeren

  

Toepassingsbereik:

 • Product en procesontwikkeling
 • Schaalvergroting
 • Toepassing in kleine batches/volumes

Lees meer: Pilotec

Keramiek Menger

Ystral stuwstraalmenger voor de keramische-industrie

 • Glazuren, Engobes en gietmassa's laten zich met de YSTRAL-stuwstraalmenger snel en absoluut homogeen bewerken.
 • De menger werkt met een stilstaande statorbuis en een binnenliggende roterende rotor.
 • De daarmee opgewekte vloeistofstraal is op de tankbodem gericht en suspendeert direct alle op de bodem liggende delen.
 • Via het verticale mengprincipe wordt voorkomen dat er een vortex ontstaat en daarmee het inzuigen van lucht.

Lees meer: Keramiek-menger

WAS-Anlage_ WAS-Verdunningen & Emulsies

WAS-verdunningen en emulsies op één installatie

Was-actieve substanties (WAS) worden hoofdzakelijk in shampoos en vloeibare reinigingsmiddelen gebruikt.

WAS wordt in concentraties van 70% geleverd en moet voor verder gebruik op ongeveer 28% worden verdund, voordat verdere componenten toegevoegd kunnen worden.

Het verdunnen kan batchgewijs of continue gedaan worden.

Lees meer: WAS-verdunning

Procesinstallaties

Ystral levert zowel losse machines als complete procesinstallaties

 • Restloze lediging van verschillende verpakkingen
 • Stofvrij intrekken en dispergeren van poeders in de vloeistoffase
 • Economische en bedieningsvriendelijke arbeidswijze
 • Uitbreidingsmodules voor verschillende processen
 • Alle met het product in aanraking komende delen volledig CIP reinigbaar

Lees meer: Procesinstallaties

Ledigingssystemen

Productemmers met hoogviskeuze vloeistoffen of pasta's moeten meestal manueel worden geleegd, waarbij vooral de restlediging vaak een probleem is.

Het manueel ledigen is in meerdere opzichten nadelig:

 • Omslachtig werk met veel handenarbeid
 • Hygiëne(tijdens en na de productie)
 • Afwijkingen in de recepturen door onvolledige restlediging. 

Dit probleem laat zich met het door Ystral ontwikkelde ledigingssysteem (patent aangemeld) in samenwerking met een Ystral Conti-TDS oplossen.

Lees meer: Ledigingssysteem

Multi-Purpose

Flexibiliteit is één van de belangrijkste aspecten van vandaag voor ondernemingen uit alle branches.

De productie moet in staat zijn te kunnen omgaan met een grote range van verschillende producten, daarnaast klantgericht flexibel kunnen ingrijpen en nieuwe ontwikkelingen op wensen van klanten kunnen doorvoeren.

In de mechanische procestechniek worden nog altijd overwegend (meng)machines gebruikt welke geschikt zijn voor slechts 1 bewerking, en daarom flexibiliteit niet toelaten. Een roerwerk kan niet dispergeren en emulgeren.

Lees meer: Multi-purpose

Wisselschachten

Multipurpose-System X100 / X200
Meer flexibiliteit door verwisselbare schacht en kop

Wat zich in het laboratorium en technicumbereik reeds lang heeft bewezen is nu ook voor de industriemachines verkrijgbaar:

Mengers met wisselschacht

Met deze ontwikkeling kunnen de voordelen van een afneembare mengschacht en een uitwisselbare meng-/dispergeerkop, zoals bekend van de technicumsystemen YSTRAL X 50, nu ook worden benut voor batches tot ca. 1.000 liter.

De basis van de machine is een van de motor gescheiden, in een statorbuis gelagerde mengas met een gekapselde mechanical seal.In een handomdraai kan de schacht van de aandrijving worden afgenomen, bijvoorbeeld voor reiniging terwijl met een tweede schacht geproduceerd wordt.

Lees meer: Wisselschachten

Schroefdop vatmengerVatmengers

Ystral levert mengers die rechtstreeks in vaten gebruikt kunnen worden

 • De stuwstraalmengkop bewerkstelligt in het vat een van boven naar onderen gerichte stroming. Direct na het inschakelen is de totale vloeistof in beweging, en worden ook de hoeken in het vat gegarandeerd gemengd.
 • Door de naar onderen gerichte vloeistofstraal worden ook zware sedimenten meegenomen en homogeen in de vloeistof verdeeld.
 • Laagviskeuze vloeistoffen worden snel en volledig gehomogeniseerd en/of gesuspendeerd.
 • Omdat met een stuwstraalmenger geen shearkrachten in het product worden gebracht, wordt de producteigenschappen niet veranderd.

Lees meer: Vatmengers